Organizatorzy

Koordynator
Agnieszka „acuch” Kazimierska
kontakt: tf@tolk-folk.pl oraz acuchowy@gmail.com