Stowarzyszenie Tolkienowskie Wieża

Stowarzyszenie Tolkienowskie WIEŻA istnieje od czerwca 2012 r. Jego celem jest popularyzacja twórczości J. R. R. Tolkiena poprzez:

    • organizację i prowadzenie spotkań, prelekcji, koncertów, imprez plenerowych, inscenizacji teatralnych, warsztatów,
    • uczestnictwo w innych konwentach poświęconych fantastyce,
    • artystyczne i materialne odtwarzanie świata wykreowanego przez J.R.R. Tolkiena oraz propagowanie go jako formy rekreacji i kultury czasu wolnego,
    • działalność wydawniczą.

Do Zarządu Stowarzyszenia należą:

Katarzyna Rżosińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia
Anita Weber-Weller – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia
Monika Machała – Sekretarz/Skarbnik Stowarzyszenia

Do Komisji Rewizyjnej należą:

Aleksandra Wójtowicz
Bartłomiej Pigulski
Marcin Koterla

Darowizny

Działalność statutową Stowarzyszenia, w ramach której organizowany jest Tolk-Folk, można wspierać poprzez darowizny na konto:

39 1020 5138 0000 9802 0154 0517 (Bank PKO BP)

Z dopiskiem: “Darowizna na cele statutowe”