Akredytacja

Koszt akredytacji na XXIV Tolk-Folk:
Cały TF (poniedziałek-niedziela): 280 zł / przedpłata 250 zł (informacje poniżej).
Czwartek-niedziela: 150 zł.
Jeden dzień: 50 zł (dzień pobytu na polu, niezależnie od noclegu).

W sytuacjach szczególnych nie opisywanych powyżej dopuszczamy możliwość indywidualnych ustaleń.

Przedpłata dotyczy tylko akredytacji na cały TF.
Przedpłata jest możliwa przelewem na konto nr 50 1020 5558 1111 1816 3510 0048.
W tytule prosimy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata – jeżeli jeden przelew dotyczy kilku osób, prosimy o podanie danych jednej z nich oraz liczby opłacanych akredytacji. Termin: do 28.06 (środa).

W akredytację wliczony jest koszt pola namiotowego, dostępu do sanitariatów oraz udziału we wszystkich punktach programu.

Poza opcjonalną przedpłatą na Tolk-Folku nie obowiązują wcześniejsze zapisy ani preakredytacja – akredytacja jest opłacana na polu namiotowym u organizatorów, wyłącznie gotówką.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Tolk-Folku pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych wraz z numerem telefonu do opiekuna. Osoby poniżej 16. roku życia muszą na Tolk-Folku pozostawać pod opieką osoby powyżej 16. roku życia wskazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych w pozwoleniu na udział.

Dla twórców programu są przewidziane zniżki przy akredytacji. Za każdy organizowany punkt programu przysługuje zniżka w wysokości 50% kosztu akredytacji do podziału pomiędzy prowadzących (np. przy dwóch osobach prowadzących każdemu przysługuje zniżka w wysokości 25% kosztu akredytacji).