Kontakt

Główny adres e-mail Tolk-Folku:

tf@tolk-folk.pl

 

Adres siedziby stowarzyszenia:

S.T.Wieża

ul. Wolności 93c/7

58-260 Bielawa

 

MOKiS:

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

ul. Piastowska 19a

58-260 Bielawa