Czy muszę mieć strój?

Nie musisz. Nic nie musisz*. Ale możesz i będzie fajnie, jeżeli będziesz mieć. Na TFie część uczestników chodzi w strojach często, część rzadko, a część w ogóle. (Stroje mogą natomiast być obowiązkowe na części punktów programu, takich jak larp czy inscenizacja.)