Akredytacja

Koszt akredytacji na XXIV Tolk-Folk oraz zasady przedpłaty zostaną ogłoszone najpóźniej dwa tygodnie przed imprezą.

W akredytację wliczony jest koszt pola namiotowego, dostępu do sanitariatów oraz udziału we wszystkich punktach programu poza punktami dodatkowo płatnymi ze względu na koszt materiałów (w poprzednich latach były to larp – ze względu na koszt strojów – oraz warsztaty piwne – ze względu na koszt napojów i szkła).

Poza opcjonalną przedpłatą na Tolk-Folku nie obowiązują wcześniejsze zapisy ani preakredytacja – akredytacja jest opłacana na polu namiotowym u organizatorów, wyłącznie gotówką.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Tolk-Folku pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych wraz z numerem telefonu do opiekuna. Osoby poniżej 16. roku życia muszą na Tolk-Folku pozostawać pod opieką osoby powyżej 16. roku życia wskazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych w pozwoleniu na udział.

Dla twórców programu są przewidziane zniżki przy akredytacji. Za każdy organizowany punkt programu przysługuje zniżka w wysokości 50% kosztu akredytacji do podziału pomiędzy prowadzących (np. przy dwóch osobach prowadzących każdemu przysługuje zniżka w wysokości 25% kosztu akredytacji).