A jeżeli chcę przyjechać z dziećmi?

To spokojnie możesz to zrobić. Co roku na TFie pojawiają się rodziny z dziećmi, zarówno mniejszymi, jak i nastoletnimi. Część atrakcji jest przewidziana specjalnie dla dzieci lub ma kategorię dziecięcą. Przy planowaniu wyjazdu weź jednak pod uwagę, że uczestnicy piją alkohol, a ogniska są głośne i trwają do rana (lub od rana do rana).

W przypadku osób niepełnoletnich za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Młodzież powyżej 16. roku życia może przyjechać na TF bez opiekunów, ale potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wraz z numerem telefonu do opiekuna.  Oprócz tego niepełnoletni uczestnicy TFu otrzymują opaski w innym kolorze niż dorośli, dzięki czemu wiadomo np. kogo można poczęstować nalewką czy miodem pitnym, a kogo nie.