Członkowie

Zarząd stowarzyszenia:

Katarzyna Rżosińska – przewodniczący

Anita Weber- wiceprzewodniczący

Mona Machała- sekretarz, skarbnik

Komisja rewizyjna:

Marcin Koterla

Aleksandra Wójtowicz

Bartłomiej Pigulski