Osiemnasty TOLK-FOLK

Miło nam poinformować, że kolejny XVIII już TOLK-FOLK pod tytułem „Bitwa Nagłego Płomienia” odbędzie się w Bielawie w terminie 11-17 lipca 2016 roku.

Niezrealizowany tegoroczny spektakl rozwiniemy do pełnowymiarowej epickiej bitwy, która zakończy się pojedynkiem Fingolfina z Morgothem. Wszystkie osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniach do Bitwy prosimy o kontakt. Bitwa jest dużym przedsięwzięciem i każda para zdolnych lub/i chętnych do pomocy rąk pozwoli zrealizować ją z odpowiednim rozmachem.

Równocześnie rozpoczynamy nabór punktów programu – propozycje możecie przysyłać na naszą pocztę tf@tolk-folk.pl

Grono organizatorskie tej edycji przedstawia się następująco (lista może ulec zmianie i wydłużeniu)

Katarzyna Rżosińska – główny koordynator
Mona Machała – główny koordynator
Kuba (Ominous) Tymiński – koordynator pionu artystycznego
Krzysztof (Draugnimir) Mysiak – koordynator ds. mediów

Dominik Bąk – koordynator do spraw Fundraisingu
Agnieszka (Acuch) Kazimierska – Główny Inwentaryzator

Rozwiewając wątpliwości – nie to nie jest nowe logo – to tylko tymczasowy baner. Logo w przygotowaniu.